Vloeistofdichte vloer

In een breed scala aan branches en toepassingen is het wenselijk dat de vloer niet alleen hygiënisch glad is, maar ook vloeistofdicht.

In een breed scala aan branches en toepassingen is het wenselijk dat de vloer niet alleen hygiënisch glad is, maar ook vloeistofdicht. Niet alleen bij industriële toepassingen is een vloeistofdichte vloer functioneel, ook bij onder andere zorginstellingen en de voedselverwerkende industrie stelt men hoge eisen aan de vloer.

Om bodemverontreiniging te voorkomen wordt in diverse branches een vloeistofdichte vloer wettelijk voorgeschreven. Wij brengen al vele jaren in zowel garagewerkplaatsen als parkeergarages deze vloeren inclusief de PBV-Verklaring Vloeistofdichte Vloeren*.

U kunt het hele traject van A tot Z met een gerust hart aan ons uitbesteden. Vanaf ons deskundig advies tot en met de oplevering van een gebruiksklare vloer, inclusief desgewenst markeringen en belijningen. Parkeerdekken vragen om een speciale oplossing, zo weten wij uit ervaring. We gebruiken hier vaak een wat dikker en flexibel systeem, dat in staat is de minieme beweging van de kanaalplaatvloer op te vangen én alle weersomstandigheden goed doorstaat. Voor alle soorten vloeren geldt, dat we deze van een anti-sliplaag kunnen voorzien, bijvoorbeeld bij toepassing op galerijen, hellingbanen enz.

*Deze verklaring wordt afgegeven na een positieve beoordeling door een onafhankelijke deskundige op basis van de BRL 1151 'Inspectie bodembeschermende voorzieningen'.

Voor bedrijfsvloeren zijn de volgende keuringstermijnen vastgesteld:

  • Een nieuwe vloeistofdichte vloer of voorziening dient maximaal 1 jaar na oplevering te worden beoordeeld en te worden goedgekeurd door een deskundig inspecteur, zoals bedoeld in CUR/PBV-Aanbeveling 44;
  • Een vloeistofdichte vloer of voorziening die is aangelegd tussen 1 januari 1990 en 1 januari 2000 dient voor 1 oktober 2006 de vloeistofdichtheid te worden beoordeeld en goedgekeurd door een deskundig inspecteur, zoals bedoeld in CUR/PBV-Aanbeveling 44;
  • Een vloeistofdichte vloer of voorziening, aangelegd voor 1 januari 1990 dient voor 1 oktober 2004 de vloeistof-dichtheid te worden beoordeeld en goedgekeurd door een deskundig inspecteur, zoals bedoeld in CUR/PBV-Aanbeveling 44
Vraag offerte aan